design-og-projektering

Design og projektering

Et ideelt byggeri er altid resultat af et tæt og fortroligt samarbejde mellem bygherren og de eksterne rådgivere. Det er en stor fordel at inddrage de eksterne rådgivere i alle projekteringens faser, så projektet bliver helhedsorienteret, gennemtænkt og dermed kvalitetssikret.

Hos Brockhuus har vi stor erfaring med projekt- og byggestyring. Vores overblik sikrer, at vi tænker alle detaljer i byggeriet igennem på forhånd. Har I ikke tilkoblet en arkitekt, hjælper vi gerne med at vurdere behovet og tager gerne kontakt til en egnet tegnestue.  

I vores projektstyring gør vi meget for at forstå den enkelte virksomheds særlige struktur og udfordringer. Vi overvejer, om der er specielle tekniske processer, der skal tages højde for i det enkelte projekt, om der er udsigt til særlige udviklingsplaner i virksomheden; for vi lægger vægt på at kende virksomhedens behov og muligheder til bunds, før vi sætter et projekt i søen.

Idéfase

Allerede i den spæde start, hvor ideerne genereres, kan vi hjælpe med at afklare behov, muligheder og begrænsninger. Er den bedste løsning at bygge nyt, eller kan behovet dækkes med en tilbygning eller måske leje af en eksisterende bygning? I denne fase gør vi også en del ud af at afdække behov og ønsker i retning af teknik, forsyning og installationer, fx i forhold til varmekilder og el.

Skitseprojekt

Efter idéfasen udarbejder vi et skitseprojekt, der overordnet set ridser mulighederne i den aktuelle byggesag op. Når der kobles en rådgivende ingeniør på projektet i denne fase, sikrer bygherren, at der er taget højde for implementeringen af de mere tekniske tiltag.

Dispositionsforslag 

I dispositionsforslaget defineres de overordnede dispositioner af rum, teknik mv. mere præcist. Som nær rådgiver sikrer vi, at skitsen tager højde for alle aspekter i byggeprojektet. Skal bygningen fx have et solfangeranlæg tilkoblet, så sikrer vi, at forslaget også tager højde for, at der er rum til den teknik, der er nødvendig for driften af anlægget.

Forprojekt

I forprojektet konkretiseres alle ønsker til geometri og teknik. Som rådgivere stiller vi derfor meget specifikke spørgsmål, som kan afklare alle de nødvendige detaljer, der skal være på plads i forhold til hovedprojektet.

Hovedprojekt

Hovedprojektet definerer entydigt projektet og danner grundlag for tilbudsgivning og indgåelse af kontrakter. Ved udarbejdelse af hovedprojektet sikrer vi som rådgiver, at spillereglerne for projektet er fuldstændig klare, og at bygherrens behov og ønsker bliver fulgt. I denne fase arbejder vi med detailprojektering samt udfører diverse beregninger og tegninger. Det er også her, vi udarbejder beskrivelser, blandt andet om de juridiske forhold og byggepladsens sikkerhed.

Udførelse

Når projektet går i gang, tilbyder Brockhuus byggeledelse og varetagelse af koordinering i forhold til sikkerhed og sundhed undervejs i byggeriet. Find din ekspert i Brockhuus og kontakt os.

 ˂ Bæredygtigt byggeri                                                                                                      DGNB-certificering ˃  

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3