FrededeBygninger_Top

Fredede bygninger

Fredede bygninger er ofte kendetegnede ved specielle eller unikke krav til, hvad man må foretage sig af ændringer. Som ingeniører på en lang række restaureringsprojekter har vi været med til at sikre, at alle overholdt de retningslinjer for opgaven, som lovpligtigt skulle overholdes. Vi har løftet udfordringen med at sikre et godt projekt, hvor fredningen ikke blev en hindring, men hvor de bevaringsværdige krav er tænkt med ind fra starten af projektets igangsættelse.

Hvad er en fredet bygning?

I Danmark er der rundt regnet 9.000 bygninger, som er fredede, 100.000 er bevaringsværdige og op mod 300.000 bygninger vurderes til at have høj bevaringsværdi. Fredning er et led i at bevare landets ældste bygningsværker med arkitektonisk, historisk, eller miljømæssig værdi for eftertiden. Hvornår er en bygning fredet? Det er Slots- og Kulturstyrelsens fredningsmyndighed Center for Kulturarv, Fredede Bygninger, der varetager og forvalter bygningsfredningsloven.

Når et bygningsværk er omfattet af bygningsfredningsloven og måske museumsloven, så er der derfor særlige betingelser, når der ændres i bygningen ind- og udvendigt. Ejere og brugere er forpligtede til at vedligeholde og sørge for, at bygningen er i forsvarlig stand, så derfor har du som ejer af et fredet bygningsværk helt særlige forpligtigelser. I Brockhuus kan vi med 60 års ekspertise og stærk byggeledelse vejlede i at vælge den rigtige restaurerings- eller vedligeholdelsesproces og bringe jer sikkert i mål med projektet.

 

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3