myndighedsgodkendelse

Myndighedsgodkendelser

Vi identificerer, hvornår der er brug for myndighedsgodkendelser i dit byggeri, og vi sørger for at udarbejde, koordinere og indgive ansøgningerne til myndighederne, såvel når det drejer sig om miljørelaterede emner, som når et byggeprojekt kræver tilladelser. Dialogen med myndighederne er et af vores kerneområder, ligesom vi har erfaring med den tillidsfulde kontakt til entreprenører, håndværkere og forsyningsselskaber.

Vi står dermed både for at indgive de mindre tilladelser til at grave, som de store ansøgninger, der implicerer set-up af en større byggeplads. Vores samarbejde med myndighederne bærer præg af tillid og mange års kendskab. Vi tror, at tillidsforholdet er med til at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvilket jo kommer bygherre til gavn.

˂ Kvalitetsstyring                                                                                     Projekterings-, VDC- og IKT-ledelse ˃

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3