ydelsesbillede-copy

VVS og tekniske installationer

Vi står for ingeniørarbejdet i forbindelse med vidt forskellige VVS-installationer. Vores specialer er boligbyggeri, erhvervsbyggeri, skole- og institutionsbyggeri, stort anlagt byggeri til idræt og kultur samt renovering og ombygning.


Blandt gennemførte VVS-installationer er:

  • Afløbssystemer, blandt andet til special-væsker og storkøkkener
  • Installationer, både til rent brugsvand og til genbrugsvand
  • Alle former for varmeanlæg såsom radiatorer, gulvarme, luftvarme, fancoils og varmepumper
  • Varmecentraler til forsyning af forskellige typer af bygningskomplekser, som fjernvarme, naturgas og olieanlæg samt flis- og pillefyr 
  • Sprinkleranlæg tilpasset de enkelte bygninger, inklusiv central og buffertank, når det var optimalt.
Fremføring af gasarter og etablering af trykluftanlæg

I forlængelse af installationsarbejdet løser vi også de udfordringer, der kan være med tekniske installationer og fremførsel af diverse gasarter, blandt andet ved industribyggeri og i laboratorier. Vi etablerer deciderede trykluftanlæg og sørger for de mest driftssikre løsninger i tråd med bygherres ønsker.

˂ Ventilation                                                                                                                             Akustik og støj ˃

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3