Boliger_Top2

Boliger

Om det er renovering af en hel opgang, tilbygninger, tilførsel af altaner eller opførslen af et nyt boligområde, så har vi ekspertisen.

Boligen skal kunne rumme alle sider af livet; for den kvalitet et hjem har influerer på livet, der leves. Boligens fire vægge er andet end blot en ramme, de er forudsætningen for at kunne trives, skabe hverdag og fest med plads til et liv, som naturligt rummer de fleste aktiviteter. Til at løse det formål, er design og projektering vigtige faser.

Forskellige livsfaser kræver forskellige boligrammer

Livets forskellige faser stiller varierende krav til boligen; lige fra ungdomslivet, hvor den studerende kun har behov for ganske lidt plads og nær kontakt til sociale muligheder, over den pladskrævende børnefamilie, der virkelig har brug for udfoldelsesmuligheder og fleksibilitet, lige til den ældre, der i alderdommen kan have brug for at skalere ned i boligomfang og op i boligens tilgængelighed og mobilitet.  

Hertil kommer de mange specifikke krav, som skal honoreres rent byggeteknisk, for at boligen lever op til et moderne liv. Det bæredygtige byggeri kræver indsigt og i forhold til indeklima, akustik og støj er der mange parametre at tage hensyn til. Har du fx tænkt på den brandtekniske dokumentation? Bare rolig, her er vi mestre.

Ring eller skriv, hvis du vil høre mere om et specifikt boligprojekt, som du har i tankerne. 

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3