byggeledelse

Byggeledelse

Som byggeleder er vi hos Brockhuus bygherrens stedfortræder. Vi sikrer, at projektet bliver udført som projekteret samtidig med, at både tidsplan og den økonomiske ramme bliver holdt. Vi varetager også sikkerheds- og sundhedskoordinering af byggeprojektet under udførelsen. Vores vejledning er altid uvildig, og vi lægger vægt på at give ærlige tilbagemeldinger.

Aflevering


Når et projekt er så langt, at det skal afleveres til bygherren, gennemgår vi som rådgiver projektet og gennemtjekker alt, før vi afleverer det færdige resultat.

Et og fem års gennemgang


Et og fem års gennemgangene er en del af bygherrens sikkerhed. Som bygherrens uvildige rådgiver gennemfører vi disse gennemgange, hvor vi noterer alle fejl og mangler.

 ˂ Brandrådgivning                                                                                                            Bygherrerådgivning ˃  

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3