Forretningsområder

Få overblik over, hvad vi kan hjælpe dig med

Alle aspekter af byggeriet har vi stor erfaring med. Vi ved, at det er nødvendigt med stram styring og fleksibelt samarbejde, når et byggeri skal forløbe effektivt og med lavest mulige omkostninger.  Det er her, vi som rådgivende ingeniører gør en forskel. Vi danner os et overblik over det samlede projekt, før det går i gang, og vi styrer det med hård hånd frem til sidste detalje.

Boliger_Sq

Ejer-, andels- eller lejebolig? Godt byggeri tager udgangspunkt i aktuelle behov, og vi har opført alle typer af boligbyggeri samt  almennyttige boliger, handicap- og ældreboliger. En god bolig er velstruktureret, og et sted man føler sig hjemme. Brockhuus opfylder drømmen. 

Erhverv_Sq

Et ideelt erhvervsbyggeri er fleksibelt og funktionelt, så det kan udvikle sig i takt med at virksomheden ændrer sig og får andre behov. Brockhuus kommer med 60 års erfaring og ved, hvordan et rationelt byggeri af bedste kvalitet med plads til vækst og udvikling skabes.

FrededeBygninger_Sq

Kulturarven forvaltes, når fredede og bevaringsværdige bygninger istandsættes. Materialer og metoder skal være forenelige med fortidens byggeskik. Brockhuus har dyb specialviden om historiske bygningsværker og de konstruktionsmæssige traditioner. 

KulturogSport_Sq

I et rum, som bruges til kultur, hvadenten vi taler finkultur eller sport, tilskyndes der til oplevelser og bevægelse. Forholdene skal give mulighed for udfoldelse, for indlevelse og for at såvel akustik, luft- og lyskvalitet er i top. Lad Brockhuus byde ind med løsninger. 

RenoveringogRestaurering_Sq

Der må oftest individuelle løsninger til, når restaurering og renovering skal gøre et byggeri fremtidssikret. Ekspertise og erfaring med ældre byggeskik og metoder, der respekterer håndværket, som det oprindeligt var, møder du hos Brockhuus.

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3