Aggersvold Gods

Omsiggribende restaurering over 10 år

Hovedbygning tværs med sø og or

Ydelser

Ingeniør på: Hovedbygning, Gæstefløj, Hestestald, Administration, Rytterstue, Varmecentral, Ridehus, Orangerie og Staklade.

Periode

2003 til 2010

Lokalitet

Jyderup, Holbæk Kommune

Bygherre

Aggersvold Gods

Arkitekt

MAA Mette Maegaard Nielsens tegnestue

Se Mette Maegaard Nielsens hjemmeside

Brockhuus har været tilknyttet som ingeniør på den store forandring af Aggersvold, som strakte sig over perioden 2003 til 2010.

Aggersvold Gods kan føres helt tilbage til middelalderen, til Markeby og blev kaldt for Markegaard.

Aggersvold-navnet kan dateres tilbage til slut 1500-tallet, hvor tre gårde blev sammenlagt udenfor Jyderup i Holbæk Kommune.

Hovedbygningen er opført i 1833-35, og den blev fredet i 1944 med begrundelsen: 'En fornem og i såvel detaljering som materialevalg tidstypisk repræsentant for herregårdsbyggeriet i første halvdel af 1800-tallet ved overgangen fra empire til senklassicisme.'

Fra 2000 var godset en fredskovsejendom på 344 ha med hoved- og avlsbygning, en hel del medhjælper- og skovløberboliger samt et savværk.

 

 

Respekt for de originale bygninger

I 2003 og 10 år frem blev Aggersvold Gods gennemgribende renoveret med respekt for de originale bygninger. Al restaurering foregik i samråd med Kulturstyrelsen.

Opgaven var meget omfattende; hovedbygningen havde stået uopvarmet og ubeboet i 25 år, og det bar den præg af. De mange forandringer og restaureringer gennem årene havde tilføjet lag på lag af mere eller mindre heldige ændringer, som det tog tid at skrælle af for at nå frem til det oprindelige udtryk.

Hovedbygningen blev, grundet alvorlig sætning på 17 cm, efterfunderet og grundvandet sænket, så det var muligt at støbe en skal af vandtæt beton, for at holde vandet ude af kælderen i fremtiden. Råd og svamp i tagkonstruktionen krævede, at tømmeret måtte fornyes, ligesom skiffertaget ikke stemte overens med det oprindelige tagvalg, så det blev skiftet til blå-sort tegl med glasering.

Center for jagtridning etableret

I forbindelse med restaureringen blev der etableret center for jagtridning på godset. Rytter og hest kan frit bruge skridtmaskine, ridebane og 14 km ridesti i skoven. Hesteherregårdspensionen med plads til opstaldning af 25 heste, en ny ridehal opført med et stort solfangeranlæg, rytterstue og 22 lejligheder i gæstefløjen – som er den tidligere stald, der lå langs voldgraven, blev herefter skabt. Gæstefløjen krævede, at vi, ingeniørerne i Brockhuus, skulle få nye og gamle konstruktioner til at fungere stilmæssigt sammen, hvilket var en spændende udfordring.  

Nyopført orangeri, restaureret Staklade og miljørigtige beslutninger  

Med et nutidigt arkitektonisk modspil opførtes et orangeri til godset, og det blev konstrueret med en enkelhed, der komplementerer godset på bedste vis. Stakladen som multisal med plads til 200 spisende blev istandsat på smukkeste vis, og omgivelserne måtte ligeledes opdateres. De oprindelige pig- og brosten er genetableret, så vandet nu ledes væk fra Aggersvold Gods via dræn.

Maskinhuset er gennemrenoveret med respekt for de originale materialer. I det hele taget er det miljørigtige beslutninger, der er foretaget på Aggersvold; solenergi er anvendt, regnvandet opsamles for at blive brugt til at vande med, og i flisfyret brændes resttræ fra godsets egne arealer.

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3