Frydenlund Slot

1700-tals lystejendom

Frydenlund 4

Ydelser

  • Idéoplæg
  • Projektforslag / forprojekt
  • Hovedprojekt VVS / EL
  • Fagtilsyn VVS / EL

Periode

2016, 2017-2018

Lokalitet

Vedbæk

Bygherre

Frydenlunds Ejendomsselskab

Arkitekt

Arkitektfirmaet Fogh & Følner

 Se Fogh & Følners hjemmeside

Frydenlund Slot, der ligger i Vedbæk Sogn, blev opført i 1669, og den ottekantede centralbygning tegnet af arkitekt J.C. Krieger, blev tilført ved en istandsættelse i årene 1722-23. 

Frederik V forærede slottet til Caroline Mathilde, da hun blev gift med Christian den 7 i 1766. Således kom Frydenlund til at danne den fysiske ramme om Dronning Caroline Mathilde og livslæge Johann F. Struensees berømte affære, som førte til hendes landsforvisning og hans henrettelse i 1772. 

I 1918 blev hoved- samt side- og indkørselsbygninger fredet og i 1963 skete der en frivillig fredning af de omkringliggende 36 hektar haveanlæg med lindetræs-rotunde, frugtplantage med 23.000 frugtræer og de særlige Frydenlund-æbler, græsarealer og marker. 

Frydenlund Slot og haveanlæg er en perle i 1700-tals arkitekturen og omtalt i Den Danske Vitruvius, hvor Laurids de Thurah i 1735 opregner de mest bemærkelseværdige bygningsværker i Danmark og Tyskland.

Brockhuus A/S var arkitektfirmaets og bygherres rådgivere i forhold til idéoplæg, projektforslag, udarbejdelsen af forprojekt, hovedprojekt VVS/El, og vi havde fagtilsynet på VVS og El.

Frydenlund 1

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3