tilsyn

Tilsyn

Et byggetilsyn sikrer ro i byggeperioden, fordi der bliver fulgt op på processen og udviklingen. Tilsynet er typisk en række stikprøvekontroller, som vi foretager af alle kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførslen.

Tidsmæssigt strækker tilsynet, vi i Brockhuus tilbyder, sig lige fra støbning af fundament til selve afleveringen, når byggeriet står færdigt. Vi skræddersyer tilsynet præcis til dit byggeri og udarbejder løbende tilsynsnotater, ligesom vi følger op på tidligere notater, så eventuelle fejl eller mangler kan udbedres løbende. Det professionelle byggetilsyn har i sig selv en præventiv funktion; for når en byggesagkyndig er tilknyttet et projekt, får du som bygherre signaleret overfor håndværkerne, at du ønsker kvalitetsbyggeri med styr på alle detaljer.

˂ Statiker                                                                                                                                         Ventilation ˃

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3