ydelsesbillede-copy

VVS- og tekniske installationer

Vi står for ingeniørarbejdet i forbindelse med vidt forskellige VVS-installationer. Vores specialer er boligbyggeri, erhvervsbyggeri, skole- og institutionsbyggeri, stort anlagt byggeri til idræt og kultur samt renovering og ombygning.

Blandt gennemførte VVS-installationer er:

·   Afløbssystemer, blandt andet til special-væsker og storkøkkener

·   Installationer, både til rent brugsvand og til genbrugsvand

·   Alle former for varmeanlæg såsom radiatorer, gulvarme, luftvarme, fancoils og varmepumper

·   Varmecentraler til forsyning af forskellige typer bygningskomplekser, som fjernvarme, naturgas og olieanlæg samt flis- og pillefyr 

·   Sprinkleranlæg tilpasset de enkelte bygninger, inklusiv central og buffertank, når det var optimalt.

Fremføring af gasarter og etablering af trykluftanlæg

I forlængelse af installationsarbejdet løser vi også de udfordringer, der kan være med tekniske installationer og fremførsel af diverse gasarter, blandt andet ved industribyggeri og i laboratorier. Vi etablerer deciderede trykluftanlæg og sørger for de mest driftssikre løsninger i tråd med bygherres ønsker.

Har du spørgsmål, eller har du brug for uvildig rådgivning? 
Så skriv til os

Fot3